VERBOUW SHOWROOM

Showroom RotterdamType Verbouw showroom / Bouwmanagement Jaar 2016 Omschrijving Voor deze opdrachtgever hebben wij in eerste instantie de vergunningsaanvraag voor gevelrevitalisatie gedaan. Daarnaast hebben wij als adviserende en coördinerende partij de huurder bijgestaan inzake de brandveiligheid van de showroom.

VERBOUW HOTEL

Hotel Den BoschType Verbouw hotel / Bouwmanagement Jaar 2016 Omschrijving Voor deze opdrachtgever hebben wij een ontwerp gemaakt voor de verbouw tot hotel. Tevens hebben wij namens opdrachtgever het traject voor de aanvraag van de omgevings- en gebruiksvergunning uitgevoerd.

PLATTEGRONDEN CAFÉ

Café ZaltbommelType Plattegronden café / Bouwmanagement Jaar 2014 Omschrijving Voor deze opdrachtgever hebben wij het café in de huidige situatie opgenomen en ingemeten. Aan de hand hiervan hebben wij bouwkundige tekeningen opgesteld van de bestaande situatie. Tevens hebben wij tekeningen opgesteld met daarin opgenomen de huidige inrichting.

VERBOUW BEDRIJFSGEBOUW

Bedrijfsgebouw OssType Verbouw bedrijfsgebouw / Bouwmanagement Jaar 2004 Omschrijving Deze opdrachtgever was voornemens zijn bestaande bedrijfspand te verbouwen. Wij hebben hem hier in diverse fase van dit traject ondersteund. Zo hebben wij het schetsontwerp omgezet naar een definitief ontwerp, adviseurs en uitvoerende partijen geselecteerd, het bestek gemaakt en de bouwvergunningsstukken en de bouwvoorbereidingstukken opgemaakt.

BEHEER KANTOOR

Kantoor EindhovenType Beheer kantoor / Beheer Jaar Sinds 2013 Omschrijving Namens de eigenaar van dit kantoorpand verzorgen wij het administratief, technisch en organisatorisch beheer. Dit omvat onder andere verantwoording inkomsten en uitgaven, betaling van nota’s, huuropzeggingen, dagelijks en planmatig onderhoud, onderhouds- en servicecontracten bijhouden en periodiek overleg met huurders.

VERBOUW KANTOOR

Kantoor EindhovenType Verbouw kantoor / Bouwmanagement Jaar 2012 Omschrijving Voor deze opdrachtgever hebben wij de voorbereidingen begeleid voor een interne verbouwing en de inrichting van de kantoorruimte. Onder andere de selectie van uitvoerende partijen is door ons verzorgd.