Aan te leveren stukken (digitaal)

 • Programma van eisen en wensen over de uit te werken ruimten;
 • Beschikbaar 3D model;
 • Actuele 2D plattegronden, gevels en doorsneden incl. maatvoering (AutoCAD dwg formaat);
 • Overige beschikbare technische tekeningen;
 • Lijstje welke losse inrichting hergebruikt wordt (foto’s en afmetingen);
 • Pinterestborden om sfeer, ideeën en wensen uit te wisselen per type ruimte;

Stappenplan/werkwijze

 • Aankruisen voor welke ruimte(n) een 3D interieurontwerp op maat gewenst is;
 • Getekende opdracht per mail in PDF retourneren naar info@projetbv.nl;
 • Opdrachtgever verzendt “aan te leveren stukken”;
 • Beoordeling ontvangen stukken Studio Projet op compleetheid;
 • Gesprek op kantoor Studio Projet om wensen kenbaar te maken;
 • Uitwerking door Studio Projet van 3D Ontwerp;
 • Presentatie 3D ontwerp bij Studio Projet in de Experience Room;
 • Aansluitend overleg om opmerkingen/suggesties te bespreken;
 • Verwerking opmerkingen/suggesties en afronding van 3D Ontwerp;
 • Generen VR Tour en afronding 3D ontwerp;
 • Verstrekken digitale content.
  Honorarium